top of page

Centrummanagement Weert

Sinds begin 2022 is Centrummanagement Weert opgehouden te bestaan.

Stichting Centrummanagement Weert had de ambitie om vanuit de kracht van samenwerking gezamenlijk te investeren in de totaalbeleving van de Weerter binnenstad als centrumstad en toeristische stad in de regio. Een van de zichtbaarste onderdelen was de presentatie van diverse attractieve binnenstadevenementen. Lees hier meer over het afscheid van Centrummanagement.

Vaste partner voor evenementen

Ambiance Events organiseerde in opdracht van Centrummanagement van 2011 tot en met 2022 een herhaald jaarrond activiteitenprogramma, met evenementen als Theater op Straat, het nostalgisch-Bourgondische Antje Festival, de Oranjeweek met de Dag van Sport & Bewegen, het Waanzinnig Winkelfestijn Weert, open air circusfestival Cirque de Weert en gedichtenwandeling Dichter bij Weert.

Meer informatie over de organisatie van publieksevenementen en promotiecampagnes? Van harte welkom bij Ambiance Events!

bottom of page